Badania MTSF – Listopad 2022

Koniec sezonu 2022, to dla zawodników klasy Europa początek przygotowań do sezonu 2023.

Pod koniec listopada nasi żeglarze wzięli udział w badaniach morfofuncjonalnych, które zostały przeprowadzone, na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu pod okiem dr Krzysztofa Karpowicza i przy współudziale mgr Natalii Hływy oraz studentów specjalizacji trenerskiej! Naszym celem była ocena budowy ciała oraz poziomu ogólnej sprawności fizycznej naszych żeglarzy. Do badań przystąpiło 33 zawodników z 9 klubów z całej Polski. Badania umożliwią dostosowanie przygotowania motorycznego w okresie zimowym do indywidualnych potrzeb każdego z naszych żeglarzy. Po zakończeniu pomiarów zawodnicy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu sposobów kształtowania podstawowych cech motorycznych niezbędnych do osiągania wysokich wyników w okresie startowym. Szkolenie poprowadzili Agnieszka Kiełczewska oraz Damian Sieczkowski.👍 Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Similar Posts